Achter ons succes: onze mensen


 

 

 

Achter ons succes: onze mensen

We zijn een familie van 1400 collega's met meer dan 45 nationaliteiten en 22 talen.

We zijn een familie van 1400 collega's met meer dan 45 nationaliteiten en 22 talen.

In ons DNA zit een niet aflatende aandacht voor de kernelementen van onze identiteit verweven: 

                  ·       We zijn een wereldwijd merk: The Bicester Collection

                  ·       We zorgen voor winkelervaringen van topklasse

                  ·       Wij staan ten dienste van onze merkpartners

                  ·       We bezorgen onze gasten een WOW ervaring

                  ·       Het gaat allemaal om onze mensen, cultuur is belangrijk

Ons geheim – onze waarden

We worden bepaald door onze waarden en hoe we er elke dag mee leven

Authenticiteit: Altijd het juiste doen

Kritisch denken: Het voor de hand liggende uitdagen

Innovatie: Buiten de kaders denken

Passie: Doen wat je graag doet en graag doen wat je doet

Visie: Laat je door een missie drijven. Altijd.

Samen winnen

Alles wat we doen is om de vijf zintuigen van onze mensen aan te spreken: doel, erbij horen, groei, inspiratie en plezier!

We koesteren een cultuur van 'Samen winnen' met drie onvermijdelijke principes: 

ONDERNEMERSGEEST

Elke collega is een ondernemer in hart en nieren. Wendbaarheid en snelheid van uitvoering zijn belangrijk. We zijn flexibel en wendbaar in alles wat we doen. Wij waarderen het om risico's te nemen. 

GLOBAAL DENKEN, PLAATSELIJK HANDELEN

We hebben geen hoofdkantoor (en gaan dat ook nooit hebben). In plaats daarvan hebben we een gedecentraliseerde matrixstructuur. We dagen onszelf uit om globaal te denken en plaatselijk te handelen.

EEN HOUDING VAN 'WIJ KUNNEN DAT'

We creëren graag 'aha!'-momenten: bepalende momenten die zorgen voor bepalende kansen. Samen maken we het onmogelijke mogelijk.

Better Together

Beter samen: ons programma voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

"Diversiteit en inclusie vormen de kern van wat we doen en wie we zijn. Iedereen hoort erbij. Dit is het principe dat ons moet sturen bij hoe we aanwerven, onze teams bouwen, groeien als leiders en een verhaal scheppen waarin iedereen een rol speelt." 

Desirée Bollier, voorzitster en Global Chief Merchant
 


 

"Diversity and inclusion is core to what we do and who we are. Everyone belongs here.
This is the principle that must guide us on how we recruit, build our teams, grow as leaders, and create a story in which every person has a part to play." 

Jose Luis Duran, CEO, The Bicester Collection

Onze visie

We zijn op weg om een inclusieve cultuur te bevorderen waarbij we luisteren naar elke stem en iedereen erbij hoort. Wat de zichtbare of onzichtbare verschillen ook zijn, iedereen heeft gelijke kansen om zijn volledige potentieel te bereiken, gehoord en gewaardeerd te worden. We zijn 'Beter samen' en we blijven eraan werken om onze teams te ontwikkelen met dit principe voor ogen.

Onze visie

We zijn op weg om een inclusieve cultuur te bevorderen waarbij we luisteren naar elke stem en iedereen erbij hoort. Wat de zichtbare of onzichtbare verschillen ook zijn, iedereen heeft gelijke kansen om zijn volledige potentieel te bereiken, gehoord en gewaardeerd te worden. We zijn 'Beter samen' en we blijven eraan werken om onze teams te ontwikkelen met dit principe voor ogen.

Wat zoeken we...

Om ons in de goede richting te laten voortgaan, nemen we ondernemende, veelzijdig geschoolde mensen aan die frisse, briljante ideeën kunnen inbrengen. We willen dat je onze waarden belichaamt, dat je helpt om van The Bicester Collection een plek te maken die voor iedereen werkt en anderen helpt de beste versie van zichzelf te worden. Samen zorgen we voor een winnende cultuur.

Wat zoeken we...

Om ons in de goede richting te laten voortgaan, nemen we ondernemende, veelzijdig geschoolde mensen aan die frisse, briljante ideeën kunnen inbrengen. We willen dat je onze waarden belichaamt, dat je helpt om van The Bicester Collection een plek te maken die voor iedereen werkt en anderen helpt de beste versie van zichzelf te worden. Samen zorgen we voor een winnende cultuur.

 

 • Authenticity

   

   

  Always do the right thing

   

   

 • Critical thinking & Vision

   

  Challenge the obvious

  Make it happen. Be mission driven, always

 • Innovation


   

  Think outside the box

 • Passion

   

  Love what you do and do what you love